werken Verbeuldestraat

  • 12 februari 2021

Werken Verbeuldestraat

Vanaf begin maart (afhankelijk van de weersomstandigheden) zal de aannemer Soga starten met de heraanleg van de Verbeuldestraat. Hij vervangt het huidige wegdek door asfalt. Ook de aanzet naar de opritten wordt deels heraangelegd. De voetpaden en de groenaanleg blijven in hun huidige staat. We voorzien een drietal maanden voor deze werken.


Verkeer

De inwoners van de Nieuwstraat en de Waterbosstraat kunnen via rijbaanplaten (ter hoogte van de Nieuwstraat) naar de Warande rijden. Voor de inwoners van de Sijslaan, Kruisbekstraat en de  Tortelduifstraat zal tijdelijk de tractorsluis naar de Groenstraat weggenomen worden. De Verbeuldestraat wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer en dit tussen 18u en 06u. Bij de werken aan het wegdek zal de straat volledig afgesloten worden.


Wat met huisvuilophaling?

Enkel voor de inwoners van de Verbeuldestraat zal er hinder zijn. Aannemer Soga maakt de nodige afspraken met de intercommunale (IDM) en zorgt voor 1 of meerdere verzamelplaatsen.