Inzage in bestuursdocumenten

Bestuursdocumenten zijn openbaar. Op aanvraag van elke burger moet de gemeente inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen. Een bestuursdocument is elke informatie (in welke vorm ook) waarover de gemeente beschikt.

Hoe aanvragen?

Als je inzage wil in een bestuursdocument of er een kopie van wil ontvangen, vraag je dit aan via dit formulier.

Na ontvangst van je aanvraag versturen wij binnen de 20 kalenderdagen een antwoord: toestemming, weigering of uitstel van behandeling.

Indien er meer tijd nodig is om je aanvraag te behandelen (uitstel van behandeling), begint een nieuwe termijn van 20 kalenderdagen te lopen.

Indien je de toestemming kreeg tot openbaarheid:

  • kan je een afspraak maken met de behandelend ambtenaar indien je inzage of uitleg wenst.
  • kan je de aangevraagde kopieën afhalen bij de behandelend ambtenaar.

Uitzonderingen

Er zijn weliswaar uitzonderingen. Volgende bestuursdocumenten zijn niet openbaar:

  • documenten omtrent veiligheid, de openbare orde, strafvorderingen of gemeentelijk administratieve sancties, de persoonlijke levenssfeer, industriële en economische gegevens
  • documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid

Beroepsprocedure

Als je denkt dat je aanvraag onterecht is afgewezen of niet is uitgevoerd, kan je schriftelijk beroep aantekenen binnen de 30 kalenderdagen die volgen op:

  • de dag van het versturen van de beslissing
  • de dag na het verstrijken van de uitvoeringstermijn of verlengde uitvoeringstermijn.

Alle informatie over openbaarheid van bestuur en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen vind je hier: https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur