Buitenschoolse kinderopvang

pdf bestandsluitingsdagen 2021.pdf (100 kB)In Wachtebeke is er buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen in Wachtebeke of inwonende kinderen in Wachtebeke van 2,5 tot 12 jaar. We werken met gediplomeerd personeel waarvan er per 14 aanwezige kinderen 1 begeleider wordt ingezet.

Locaties

Er zijn 2 opvanglocaties:

 • Het Meykevertje (Godshuisstraat 11): dit is de centrale opvanglocatie met plaats voor 60 kinderen. Er zijn diverse speelruimtes en een grote tuin aanwezig.
 • Het Mierennest (Godshuisstraat 11B): woensdagnamiddagopvang in de jeugdlokalen. Op deze plaats kunnen kinderen vanaf het derde leerjaar terecht.

Openingsuren

 • Voorschoolse opvang - 7u00 tot 8u30
 • Naschoolse opvang - 15u30 tot 18u30
 • Woensdagnamiddag - 12u00 tot 18u30
 • Schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen) - 7u00 tot 18u30
 • Vakantiedagen - 7u00 tot 18u30

Inschrijven en reserveren

Inschrijven is enkel mogelijk na afspraak met de coördinator (Nathalie Van Loo: 09 346 54 22 of nathalie.vanloo@wachtebeke.be) en deze afspraak duurt ongeveer 50 minuten.

Voor opvang op schooldagen hoef je niet te reserveren. Reserveren via ouderportaal Tjek is wel noodzakelijk voor vakanties en schoolvrije dagen. Dit kan pas nadat je kind ingeschreven is.

Overzicht start reserveringen vakanties en schoolvrije dagen 2020-2021:

pdf bestandOverzicht start reserveringen vakanties en schoolvrije dagen 2020-2021.pdf (148 kB)

Er is een voorrangsbeleid voor de jongere kinderen tijdens bepaalde periodes en tijdstippen. Meer info tijdens het intakegesprek.

Voor- en naschoolse opvang gebeurt enkel voor kinderen die school lopen in de Sint-Laurensschool (vestiging Dorp en vestiging Persynplein).

Inschrijving annuleren

Heb je een plaats gereserveerd en wil je annuleren, laat dit steeds vooraf weten (via het ouderportaal of via e-mail). Kosteloos annuleren is slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk: pdf bestandAnnuleringsbeleid Meykevertje.pdf (51 kB)

Tarieven

Voorschools, naschools en woensdagnamiddag
1,05 euro per begonnen half uur

Vakanties en schoolvrije dagen
Minder dan 3u: 4,90 euro
Tussen 3u en 6u: 7,40 euro
Vanaf 6u en meer: 13,05 euro

Voor de gelijktijdige opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25% toegekend. Daarnaast is er mogelijkheid tot aanvraag van een sociaal tarief (de helft van de gangbare tarieven).

Sluitingsperiodes

 • 3 weken tijdens de zomervakantie
 • 1 week tussen kerst en nieuwjaar
 • officiële feestdagen en brugdagen

Sluitingsdagen 2021:

pdf bestandsluitingsdagen 2021.pdf (100 kB)

 

Vakantiewerking

Pedagogisch beleid

We werken volgens een pedagogische visie en we hebben dan ook regelmatig teamoverleg om deze visie te realiseren. Dit vinden we belangrijk:

 • Welbevinden en betrokkenheid voor elk kind
 • Opbouw van een (vertrouwens)band met de kinderen. Waardering en eerlijkheid
 • Vrije tijd en voluit kunnen spelen. Activiteitenaanbod én vrij spel
 • Zelfredzaamheid en samenhorigheid
 • Structuur en veiligheid

Het Meykevertje staat onder erkenning van Kind en Gezin en werkt actief aan kwaliteitszorg.

Huishoudelijk reglement

pdf bestandHuishoudelijk reglement BKO.pdf (470 kB)

Bijlage 1: Ouderbijdragen: pdf bestandBijlage 1 Ouderbijdragen 2020.pdf (104 kB)
Bijlage 2: Reserveren: pdf bestandreserveren 2019.pdf (285 kB)

Reserveren via het online systeem (enkel mogelijk na de inschrijving op afspraak)
 

Openingsuren

Coördinator buitenschoolse kinderopvang
Het Meykevertje
Godshuisstraat 11
9185 Wachtebeke
België
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00