Verpleegkundige (19/38) - doorlopend

Tijdelijke job (optie vast)

Functieomschrijving

Als verpleegkundige draag je bij tot een optimale verpleging van de residenten.

Je hebt contact met de artsen maar vooral met de residenten van het WZC en hun familieleden.

Samen met je collega's streef je een kwaliteitsvolle dienstverlening na die bijdraagt tot het welzijn en de tevredenheid van de residenten en hun familie.

Je maakt als verpleegkundige deel uit van een multidisciplinair team.

Profiel

Je bent flexibel en kan probleemoplossend werken.

Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een teamspeler.

Jobgerelateerde competenties

  • Verpleegkundige zorg verlenen
  • Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...)
  • Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
  • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...), de verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren

Persoonsgebonden competenties

  • Zin voor nauwkeurigheid hebben
  • Regels en afspraken nakomen
  • Samenwerken als hecht team
  • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
  • omgaan met stress
  • zelfstandig werken

Aanbod

Halftijdse job (19/38), eventueel uitbreiding uren mogelijk

Nachtwerk

Onmiddellijke indiensttreding, contract voor 6 maanden, eventueel verlenging mogelijk

Maaltijdcheques: 7 euro;

Fietsvergoeding: 0,22 euro per km;

Eventueel terugbetaling openbaar vervoer;

Plaats tewerkstelling

WZC De Mey, Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Vereiste studies

Prof. bach. Verpleegkunde;

Hoger beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd) 

Werkervaring

Geen ervaring

Talenkennis

Nederlands (goed)                

Waar en hoe solliciteren?

Liefst via mail naar: personeelsdienst@wachtebeke.be

CV bijvoegen;

Voor deze vacature kan je doorlopend solliciteren

Via de post richten aan OCMW Wachtebeke t.a.v. Personeelsdienst, Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke.

Contact: Personeelsdienst (Dina Dyselinck & Veronique Van Walle)
Per telefoon: 09/342.62.82